KOBİGEL 2021 – 01/02 Proje Teklif Çağrısı Açıldı

KOBİGEL PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

TÜBİTAK Bilgilendirme Webinarı

TÜBİTAK “1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 04.01.2021 itibariyle çağrıya çıkmıştır.

GEF Küçük Destek Programı SGP Proje Çağrısı

Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility – GEF), 1992 yılında BM Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrası, küresel çevre sorunlarıyla mücadele etmek ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği Sözleşmelerine taraf olan ülkelerde bu sözleşmelerin uygulanmasına destek olmak temel hedefiyle oluşturulmuştur.

COSME Turizm Sektöründe Dijitalleşme ve Yenlikçiliği Kavrama Teklif Çağrısı

Çağrının amacı turizm sektöründeki KOBİ’lerin dijital dönüşüm, yenilikçilik ve akıllı turizm çözümleri geliştirmesi için kapasitelerini güçlendirmektir. Toplam bütçesi 8 milyon avro olan çağrı; proje başına minimum 1 milyon avro hibe desteği sağlıyor.

Nurcan Z. Çarıkçı Engizek Genç Kadın Fonu

Karakutu Derneği; hak savunucusu, feminist, avukat, iki kedi annesi, seramik meraklısı ve saymakla bitmeyecek daha nice işi başaran dostları Nurcan’ın aramızdan ayrılışının ikinci yılında onun yaşama kattıklarını artırarak çoğaltmak amacıyla bu fonu kurdu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı dönemi 11/11/2020 tarihi itibarıyla başladı. 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen mali destek programlarının toplam bütçesi 50.000.000 TL olarak belirlendi.

COP26 Birleşik Krallık Mezunları İklim Değişikliği Proje Teklifleri için Hibe Çağrısı

British Council, Türkiye’deki 18-35 yaş arası gençlerin iklim değişikliği ve çevre konularında farkındalıklarını artıracak projeleri seçmek üzere ‘Birleşik Krallık Mezunları İklim Değişikliği Hibe Çağrısı’nı açtı.

ERA PerMed 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanmasını, mükemmeliyetin teşvik edilmesini ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasını amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir.

Kız Kardeşim Hibe Programı

2021 yılında da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında yerel eğitimlere ek olarak Ocak-Mart ayları içerisinde ikincisi düzenlenecek olan Kız Kardeşim Hibe Programı 4 aşama halinde gerçekleştirilecek.

Eurostars-2’nin Son Çağrısı Açıldı

Çağrı kapsamda, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Avrupa Müze İşbirliği ve Yenilik Alanı Proje Çağrısı

Teklif çağrısı ile müzelere, kendi aralarında ve yaratıcı ve teknoloji geliştirme sektörleri ile ortaklıklar kurarak, deneysel projeler yoluyla seçilen çalışma alanlarında dijital teknolojileri yenilikçi yöntemlerle uygulama fırsatı sunulmaktadır.