LifeStyle | Tv8,5 ‘a konuk olduk

10.07.2022 tarihinde LifeStyle | Tv8,5 ‘a konuk olduk. Danışmanlık hizmetleri hakkında merak edilenleri yanıtladık.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2022 yılı 1. Çağrıları Açıldı!

KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır. TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı […]

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Afyon-Kütahya-Manisa-Uşak bölgelerindeki Kobilere Finansman Desteği açıklandı.

Son başvuru tarihi 18 Mart 2022 Öncelikli alanlar, uygun harcama listesi vb detay bilgi için Talu Danışmanlığı arayınız : 0232 700 1339 https://zafer.gov.tr/tr-tr//Faaliyetler/Proje-Destekleme/G%C3%BCncel-Destek-Programlar%C4%B1/KOB%C4%B0F%C4%B0N

KOSGEB’in yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretecek KOBİ’lere AR-GE, ÜR-GE ve İNOVASYON Destek Programı Açıklandı!.

Savunma Sanayii, İlaç ve Tıbbi Cihaz Üretimi ve Raylı sistem Araçları sektörlerine yönelik, işletmenin ölçeğine göre, 900 bin TL’den 6 milyon TL’ye kadar destek başvurusu yapılabilir. https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8093/arge-urge-ve-inovasyon-destek-proframi-20212-proje-teklif-cagrisi Son başvuru tarihi : 8 Şubat 2022 Detaylı bilgi İçin Talu Danışmanlığı arayınız : 0 232 700 1339

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından TR41 bölgesi Kobilere Finansman Desteği açıklandı!.

Proje Başına Destek Tutarı:   Asgari: 250.000 TL   Azami: 1.500.000 TL Proje Başına Destek Oranı:   Asgari: %25   Azami: %75 Destek başvurusu için Talu Danışmanlığı arayınız : 0 232 700 1339  https://bebka.org.tr/haber/bebka-2022-yili-kirsal-kalkinma-mali-destek-programini-ilan-etti

İzmir Kalkınma Ajansı “Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı” Başvurularına Destek veriyor!

Programı’nın hedefi, TR31 İzmir Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu çevresel baskının azaltılması, bölgedeki ekonomik dayanıklılığın arttırılması ve bu doğrultuda doğal kaynakların kullanımında gelecek nesilleri de dikkate alan bir yaklaşımın girişimciler ve üreticiler tarafından içselleştirilmesi için “sürdürülebilir üretim teknikleri” ve “sürdürülebilir üretim metot ve ekipmanlarının yerlileştirilmesi” alanlarında “öncü, özgün ve örnek (3Ö)” projeleri hayata geçirmektedir. Programın öncelikleri, […]

MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI Açıklandı!

Bu destek programının amacı; COVID-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, istihdam seviyelerini korumaları ve yeni istihdam oluşturmalarını sağlamaktır. Program Kapsamındaki Sektörler Tablosunda faaliyet gösteren MKİ’ler ve yenilikçi genç MKİ’ler için istihdamı koruma ve asgari bir yeni 12 aylık istihdam oluşturma taahhüdüne karşılık işletme sermayesi desteği alacaklardır. MKİ’lerden başvuru […]

KOBİGEL 2021 – 01/02 Proje Teklif Çağrısı Açıldı

KOBİGEL PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

TÜBİTAK Bilgilendirme Webinarı

TÜBİTAK “1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 04.01.2021 itibariyle çağrıya çıkmıştır.

GEF Küçük Destek Programı SGP Proje Çağrısı

Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility – GEF), 1992 yılında BM Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrası, küresel çevre sorunlarıyla mücadele etmek ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği Sözleşmelerine taraf olan ülkelerde bu sözleşmelerin uygulanmasına destek olmak temel hedefiyle oluşturulmuştur.

COSME Turizm Sektöründe Dijitalleşme ve Yenlikçiliği Kavrama Teklif Çağrısı

Çağrının amacı turizm sektöründeki KOBİ’lerin dijital dönüşüm, yenilikçilik ve akıllı turizm çözümleri geliştirmesi için kapasitelerini güçlendirmektir. Toplam bütçesi 8 milyon avro olan çağrı; proje başına minimum 1 milyon avro hibe desteği sağlıyor.

Nurcan Z. Çarıkçı Engizek Genç Kadın Fonu

Karakutu Derneği; hak savunucusu, feminist, avukat, iki kedi annesi, seramik meraklısı ve saymakla bitmeyecek daha nice işi başaran dostları Nurcan’ın aramızdan ayrılışının ikinci yılında onun yaşama kattıklarını artırarak çoğaltmak amacıyla bu fonu kurdu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı dönemi 11/11/2020 tarihi itibarıyla başladı. 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen mali destek programlarının toplam bütçesi 50.000.000 TL olarak belirlendi.

COP26 Birleşik Krallık Mezunları İklim Değişikliği Proje Teklifleri için Hibe Çağrısı

British Council, Türkiye’deki 18-35 yaş arası gençlerin iklim değişikliği ve çevre konularında farkındalıklarını artıracak projeleri seçmek üzere ‘Birleşik Krallık Mezunları İklim Değişikliği Hibe Çağrısı’nı açtı.

ERA PerMed 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanmasını, mükemmeliyetin teşvik edilmesini ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasını amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir.

Kız Kardeşim Hibe Programı

2021 yılında da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında yerel eğitimlere ek olarak Ocak-Mart ayları içerisinde ikincisi düzenlenecek olan Kız Kardeşim Hibe Programı 4 aşama halinde gerçekleştirilecek.

Eurostars-2’nin Son Çağrısı Açıldı

Çağrı kapsamda, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Avrupa Müze İşbirliği ve Yenilik Alanı Proje Çağrısı

Teklif çağrısı ile müzelere, kendi aralarında ve yaratıcı ve teknoloji geliştirme sektörleri ile ortaklıklar kurarak, deneysel projeler yoluyla seçilen çalışma alanlarında dijital teknolojileri yenilikçi yöntemlerle uygulama fırsatı sunulmaktadır.