STRATEJİK PLANLAMA


Yönetim, Finans, Eğitim ve destekler alanındaki tecrübelerini, Talu Danışmalık kurumsal çatısında 1995 yılından beri işletmelere; ihtiyaç, hedef ve beklentilerini karşılamaya yönelik, yüksek kaliteli ve sonuç odaklı hizmetler sunuyoruz.

Talu Danışmanlık, hizmet alan işletmelerin ihtiyaçlarını ve memnuniyetlerini ön planda tutar.

Değişen beklenti ve koşullara uygun iş ve yöntemler geliştirerek uygulanabilir ve sürdürülebilir pratik çözümler üretir.

Uygulama ve süreç yönetim desteği ile uzun vadeli iş ve güç birliğinin destek ve başarısını hedefler.


Stratejik Planlama kapsamında sizlere sunduklarımız;


• Stratejik Planlama

- Mevcut Durum Analizi

- SWOT Analizi / Paydaş Analizi / Sektör Analizi / Pazar Analizi

- Vizyon, Misyon, Değerler, Politikalar, Amaçlar, Hedefler

- Gelir / Gider Bütçesi, Bütçe Takip Raporları, Finansal Raporlar

- Şirket Anahtar Performans Ölçütleri, Kurumsal Performans Yönetimi

- Kurumsallaşma

- Kuşak geçiş sorunları ve Aile Anayasası

•Üretim ve ve Mühendislik Yönetimi

- Mevcut Durum Analizi

- OEE (Toplam Ekipman Etkinliği)

- Kaynak Planlaması

- Süreç analizi / haritalama / iyileştirme

- Toplam Verimli Bakım

- 6 Sigma, Kaizen Sürekli İyileştirme Sistemi

- Üretim Yönetim Hedeflerinin Ana Hedeflerle İlişkilendirilmesi

- Kalite Yönetim Sistemi güncellemeler

• Müşteri Yönetimi

- Mevcut Durum Analizi

- Müşteri İlişkileri Sürecinin Tasarımı

- Müşteri İlişkileri Eğitimi

- Müşterilerle Stratejilerin Oluşturulması ve Gözden Geçirilmesi

- Müşteri beklenti ve algılamalarının ölçümü

- Müşteri Yönetim Hedeflerinin Ana Hedeflerle İlişkilendirilmesi

- Kalite Yönetim Sistemi güncellemeler

• Eğitimler

- Yönetim

- İnsan Kaynakları

- Kurumsal ve Kişisel Gelişim

- Pazarlama ve Satışı


YATIRIM PLANLAMA


Küresel ekonominin son yıllarda hız kazanmasıyla birlikte ekonomilerde ve bilhassa finansal sektörde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişim ve gelişmeler ile birlikte yatırım danışmanlığı faaliyeti önem kazanmıştır. Yatırım danışmanlığı ile amaçlanan, kişilerin uzun ve kısa vadeli finansal hedefleri, risk tercihleri, nakit gereksinimleri dikkate alınarak yatırım planlarının oluşturulmasıdır. Yatırımcının mali durumunu, yatırım amaçlarını, likide, getiri ve risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulur.


Yatırım Planlama kapsamında sizlere sunduklarımız;

• Finansal Yönetim

- Yıllık kar planı geliştirme / inceleme

- Yıllık gelir ve hedef tanımlama

• Proje Yönetimi

- Yatırım Fizibilitesi Hazırlama

- Yatırım inşaat projeleri ve inşaatın yönetimi

- Fabrika relokasyonu ve devreye alınması

- Proje bütçeleme

- Proje personel ve ihtiyaç planlaması

- Proje izleme maliyet takibi

- Proje formlarının geliştirilmesi

• Maliyet Analizi

- Bütçe süreçleri uyumu

- Raporlama ve analiz

• Vergi Yönetimi

- Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi

- Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işle üzerinden alınan vergiler

- Vergi stopajı

- Yatırım teşvikleri

- Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler

- Uluslararası vergi anlaşmaları

- Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması

- Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri

- Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi

- Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları

Detaylar


MARKALAŞMA VE DİJİTAL KİMLİK


Kurumsal vizyonu temsil edecek ürün ve hizmetlerinizin hayatına verilen ismi yaşatacak süreçlerinize bölgesel ve uluslararası detaylarda destek ve yön veriyoruz.


Markalaşma kapsamında sizlere sunduklarımız;

• Kurumsal Kimlik

- Logo, web sitesi, ambalaj, iç çevre ve dış çevre görselleri, antet, zarf, dosya, sertifikalar, yayınlar, kataloglar, bayraklar, promosyon ürünleri vs’nin marka imajına etkisi ve tasarımı

- Politikalar ve prosedürler el kitabı hazırlanması

• Dijital Kimlik

- Dijitalleşme olgusu

- Dijital sistemlerin kurgulanması

- Kimlik ve kayıtların veri olarak takibi

• Markalaşma

- Marka Stratejisi

- Pazar Araştırması

- Hedef Müşteri Kitlesi Eğilimleri

- Marka Konumlandırma ve Tutundurma

- İletişim, İçerik ve Pazarlama Stratejisi

- Marka Yönetimi Raporları, Ana Pazar ve İkincil Pazar Raporları


DEVLET DESTEKLERİ VE BELGELENDİRME


Üretim ve kalite standartlarının süreç yönetimleriyle birlikte kurum kültürüne adapte edilmesini destekliyoruz.


Belgelendirme kapsamında sizlere sunduklarımız;

• Tescil ve Patent

- Marka tescil ve takibi

- Patent tanım ve süreç yönetimi

- Marka ve patent koruma takibi

• Kalite Sertifika

- Kalite Belgelendirme

- Kalite Süreç Yönetimi

• Destek ve Proje Hazırlama

- Avrupa Birliği Destekleri

- Ekonomi Bakanlığı Destekleri

- KOSGEB Destekleri

- Kırsal Kalkınma Destekleri

- Tübitak Destekleri

- Yatırım Teşvik Belgesi

İstedikleriniz ve beklentileriniz ,bizim hedeflerimizdir.


Bize Ulaşın