parallax background

Hepimiz birlikte,
bütünün parçasıyız.


Kurumsal İlkelerimiz

HAKKIMIZDA

Talu Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri,1995 yılından günümüze gelen mühendislik ve yönetim tecrübesiyle özel sektör, kamu ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarına hizmet veren bir yönetim danışmanlığı firmasıdır

Hizmet verdiği şirketlere, projeyi gönülden sahiplenen profesyonel kadrosu ve çözüm ortakları ile, fark yaratan problem çözücü bir yaklaşım ile hizmet sunar.

Talu Danışmanlık, gerek yeni yatırım ve şirket kurulumlarında, gerekse mevcut işletmenin kurumsallaşma adımlarında şirketin vizyonuna uygun stratejiler ve taktikler oluşturulması ve buna uygun iş süreçlerinin tüm departmanlarda sistematik olarak uygunlanmasını sağlar.

Talu Danışmanlık, hizmet verdiği şirketlerde işlerin sadece verimli yürütülmesi değil, aynı zamanda vizyona uygunluğunu da ortaya koyarak etkinliği ön plana çıkartır ve şirketin rekabet gücünü artırır.

ÖLÇÜLEBİLİRLİK

Talu Danışmanlık ölçeklenebilirliği şeffaflığı sağlıyor.

Başarımızın ve sürekli gelişimimizin ölçütü, müşteri, çalışan ve kamuoyu gözündeki imajımızdır.

Talu Danışmanlık profesyonel yönetim anlayışını benimsetmeyi amaçlar.

Birlikteliğimizdeki tüm bireyler büyümeye katkı sağlamak ve bu doğrultuda sürekli kendisini yetiştirmek ve geliştirmekle sorumludur.

Talu Danışmanlık iş ortakları ve çalışanları olarak; üstlenmiş olduğumuz sorumluluk ve görev bilinciyle ulusal ve evrensel değerlere, uluslararası kurumsal yönetim ilkelerine, çağdaş yönetim tekniklerine ve şirketimizi dolaylı/dolaysız ilgilendiren tüm mevzuata uygun olarak kurumumuzu her zaman geleceğe taşımanın ve hazırlamanın gayreti içinde olacağız.

DEĞERLERİMİZ

Talu Danışmanlık Değerleri;

Evrensel insan haklarına saygı ve "Önce İnsan" anlayışı,

Faaliyetlerini sosyal çevrenin değerlerini de dikkate alarak sürdürme,

Topluma karşı sorumluluk duygusu ve çevreye saygı,

Kaliteye ve güvenilirliğe odaklı çağdaş çalışma anlayışı,

Hizmetlerimizin müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarına yanıt vermesi,

Sürekli gelişim, yenilikçi, akılcı ve sistematik çalışma,

Fikirlerin rahatlıkla konuşulduğu özgür ve dinamik ortama sahip olma,

Yönetimde eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışı,

Yüksek ahlak değerlerini kurumsal kimliğimiz ile bütünleştirme,

Din, dil, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt etmeksizin işe alma ve hizmet etme,

"Güven" kelimesiyle anılan bir kurum ve kurum kültürü oluşturmak.

Siz de bu kurumsal yapının bir parçası olmak istiyorsanız, aşağıdaki formu sizin için hazırladık...

İnsan Kaynakları Başvuru Formu


CV Ekle (.pdf / .doc / .docx / Maksimum 1MB)