Ermaş Madencilik, COANTE firmalarına üretim yönetimi konusunda eğitimler verilerek ekipman etkinliğinin ölçülebilir ve optimize edilebilir olması sağlanmıştır.