Muzom Su ürünleri firmasında tamamen elle yapılan su ürünleri işçiliği maliyetleri düşürecek şekilde otomatize edilmiştir. Ayrıca ilgili yatırım için de KKYDP destek programından yararlandırılmıştır.