Nettasarım ve Meriç PBC Firmaları İçin Üretim Hattı ve Laboratuvar

Nettasarım, Meriç PCB firmalarına KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında ve KOBİGEL destek programı kapsamında son teknoloji bir üretim hattı ve laboratuvar kazandırılmıştır.

Alpin Makine İçin Robot Kol ve Otomasyon İmkanları

Alpin Makine’ye KOSGEB KOBİGEL kapsamında üretim süreçlerini hızlandıracak robot kol ve diğer bir takım otomasyon imkanları sunulmuştur. Aynı şekilde sağlanan KOSGEB Ar-Ge desteği ile ülkemizde ilk yerli trencher geliştirilmiştir.

Form Makine Ekipman Etkinliği

Form Makine işletmesine Ekipman Etkinliği konusunda sağlanan destekle işletmenin layout optimizasyonu ve üretim etkinliği artırılmıştır.

Chefseasons Üretim Kalitesi ve Kapasitesi Geliştirme

Chefseasons firmasına KKYDP ve KOBİGEL programlarında sağlanan desteklerle işletmenin üretim kalitesi ve kapasitesi geliştirilmiştir.

Inostra

INOSTRA yapay zeka temelli devlet destekleri takip programı tasarlanmaktadır.

Ermaş Madencilik ve COANTE Firmaları Üretim Yönetimi Eğitimi

Ermaş Madencilik, COANTE firmalarına üretim yönetimi konusunda eğitimler verilerek ekipman etkinliğinin ölçülebilir ve optimize edilebilir olması sağlanmıştır.

Muzom Su Ürünleri Firması KKYDP Destek Programı

Muzom Su ürünleri firmasında tamamen elle yapılan su ürünleri işçiliği maliyetleri düşürecek şekilde otomatize edilmiştir. Ayrıca ilgili yatırım için de KKYDP destek programından yararlandırılmıştır.

Vergi Danışmanlığı

3 işletmesi olan ve yıllık yaklaşık 200 milyon TL cirosu olan işletmede yapılan vergi danışmanlığı ile kullanabilecekleri 4.8 milyon TL’lik bir vergi istisnası tespit edilmiş ve işletmeye kazandırılmıştır. (Not: işletme adını vermemizi istemediğinden anonim yazılmıştır)