Branding-Image

Markalaşma ve Dijital Kimlik

Kurumsallaşma, işletmeler için günden güne önemi artan bir kavram olmaya başlamıştır. Güney Kore’nin dünya haritası üzerinde insanlar tarafından fazla bilinmemesine rağmen, O ülkeye ait Samsung ve Hyundai gibi markalarından dolayı tanınır duruma gelmiş ve ekonomik açıdan da ülke kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Buna benzer, dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Çinliler, inovatif ürün ve markalar oluşturarak dünya markaları oluşturma yolunda çok hızlı adımlar atmaktadırlar. Rekabetin aşırı bir şekilde yoğunlaştığı iş dünyasında işletmelerin başarısı kuramsallaşmaya ve markalaşmaya bağlı olduğunu söylemek mümkündür (Pişkinoğlu, 2014). İşletmeniz için adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumluluk sahibi bir yönetim sistemi ile yönetilmesi bu kurumsallaşma için ve bu yapı da markalaşma için çok önemlidir. İşte bu yapının oluşuturulması için yetkin yönetim ekibimizle yanınızdayız.

– Logo, web sitesi, ambalaj, iç çevre ve dış çevre görselleri, antet, zarf, dosya, sertifikalar, yayınlar, kataloglar, bayraklar, promosyon ürünleri vs’nin marka imajına etkisi ve tasarımı

– Politikalar ve prosedürler el kitabı hazırlanması

Pazarınızı Büyütüyor ve Sizi Markalaştırıyoruz!

Markalaşma Danışmanlığı işletmenin pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, aksiyon planlarının hazırlanması ve uygulanması konusunu kapsamaktadır. Ürünün yaratımından (Ar-Ge aşaması) tüketiciye ulaştırılması (dağıtım ve satış) süreçleri ile satış sonrası süreçlere uygun bir akış sağlarız.

Ürün, Yeni Ürün, Ürün ve Marka Stratejisi, Hedef Pazar Seçimi, Konumlandırma, Ürün Lansmanı, Fiyat, Tutundurma (reklam, halkla ilişkiler, satış ve promosyon), Dağıtım ve Pazar Araştırma konularında işletmeye yön vermekteyiz. Pazarlama ve marka yönetimi departmanının, tüm firmada pazarlama ve marka odaklı yaklaşımı yerleştirecek şekilde yapılandırılmasını hedefliyoruz

– Dijitalleşme olgusu

– Dijital sistemlerin kurgulanması

– Kimlik ve kayıtların veri olarak takibi

TURQUALITY devletin şemsiye desteği diyebileceğimiz, birçok devlet desteğini kapsayan bir destektir. Üst limiti olmayan bu destek yalnızca kurumsallığını belli bir ölçüde tamamlamış firmalara verilmektedir. Bu hizmet kapsamında iki tür hizmetimiz vardır.

  • İlki işletmenin Turquality başvuru sürecine hazırlanması,
  • İkincisi de Yetkilendirilmiş Yönetim Danışmanlığı firması tarafından belirlenen gelişim yol haritasının uygulanmasının sağlanmasıdır.