stratejik_planlama_danismanligi

Stratejik Planlama ve Yönetim

İşletmenizin mevcut durumu analiz edilerek teknik, mali ve çevresel açıdan sürüdürülebilir bir Stratejik Plan Yol Haritası oluşturuyoruz. Bu harita mevcut durumdan hedeflenen noktaya optimum yolla ulaşacak şekilde kendini sürekli güncelleyen sonuçları, riskleri ve gelişimi takip eden rakipleri, bölge gelişmelerini sürekli izleyen ve raporlar dahilinde firmanın karar destek mekanizmasına katkı sağlayan, yol gösteren, rehberlik eden bir yapıdır. İnsan, Makine ve Zaman kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi işidir.

– Mevcut Durum Analizi

– SWOT Analizi / Paydaş Analizi / Sektör Analizi / Pazar Analizi

– Vizyon, Misyon, Değerler, Politikalar, Amaçlar, Hedefler

– Gelir / Gider Bütçesi, Bütçe Takip Raporları, Finansal Raporlar

– Şirket Anahtar Performans Ölçütleri, Kurumsal Performans Yönetimi

– Kurumsallaşma

– Kuşak geçiş sorunları ve Aile Anayasası

– Mevcut Durum Analizi

– OEE (Toplam Ekipman Etkinliği)

– Kaynak Planlaması

– Süreç analizi / haritalama / iyileştirme

– Toplam Verimli Bakım

– 6 Sigma, Kaizen Sürekli İyileştirme Sistemi

– Üretim Yönetim Hedeflerinin Ana Hedeflerle İlişkilendirilmesi

– Kalite Yönetim Sistemi güncellemeler

– Mevcut Durum Analizi

– Müşteri İlişkileri Sürecinin Tasarımı

– Müşteri İlişkileri Eğitimi

– Müşterilerle Stratejilerin Oluşturulması ve Gözden Geçirilmesi

– Müşteri beklenti ve algılamalarının ölçümü

– Müşteri Yönetim Hedeflerinin Ana Hedeflerle İlişkilendirilmesi

– Kalite Yönetim Sistemi güncellemeler

– Yönetim

– İnsan Kaynakları

– Kurumsal ve Kişisel Gelişim

– Pazarlama ve Satışı

Kaynaklarını etkin, verimli bir şekilde kullanan anahtar teslim fabrikalar kuruyoruz. Fabrikaların baştan iyi bir planlama ile düzgün bir layout ve dengeli birer hat tasarımları ile işletme sahiplerinin deneme/yanılma
masraflarının önüne geçiyoruz.

Toplam Ekipman Etkinliği (Overall Equipment Efficiency Service) ile Mevcut fabrikaların/işletmelerin daha etkin, verimli çalışabilir düzeye getirilmesi, maliyetlerin düşürülerek verimliliğin artırılmasını sağlıyoruz. Bir başka ifadeyle işletme içerisindeki tüm süreçleri yalınlaştırıyoruz.

  1. Üretim Ekipman Etkinliği
  2. Tedarik Zinciri Yönetimi
  3. Fabrika Yerleşim Optimizasyonu
  4. ERP Modernizasyon
  5. Süreç İyileştirme