An insignificant meeting in the lifestyles at the cafe in an informal setting

Bir işletmenin önündeki yol haritasına göre beklenen hedeflerinin dikkate alınarak bütün ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde incelenmesi ile alınan karardır. Bu kararın çerçevesinin çizilmesi, üretim yatırım kapasitesinin belirlenmesi, çalışanlara yönelik ihtiyaçlar, bina-inşaat, altyapı ve makine planlamasının  her birini profesyonelce ele alma ve hepsine birden bütüncül bakarak yönetilmesi işidir. Bununla birlikte yeni ürün geliştirilmesi, Ar-Ge ve tasarım planlamasının da yapılarak işletmenin stratejilerine uygun adımların bir bütün olarak yönetilmesi ile bu yatırım için finansman ve devlet desteklerinin sağlanması da bu planlamada ele alınması gereken başlıklardır.

– Yatırım Fizibilitesi Hazırlama

– Yatırım inşaat projeleri ve inşaatın yönetimi

– Fabrika relokasyonu ve devreye alınması

– Proje bütçeleme

– Proje personel ve ihtiyaç planlaması

– Proje izleme maliyet takibi

– Proje formlarının geliştirilmesi

– Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi

– Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işle üzerinden alınan vergiler

– Vergi stopajı

– Yatırım teşvikleri

– Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler

– Uluslararası vergi anlaşmaları

– Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması

– Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri

– Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi

– Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları

– Yıllık kar planı geliştirme / inceleme

– Yıllık gelir ve hedef tanımlama

– Bütçe süreçleri uyumu

– Raporlama ve analiz

Enerji Yönetimi Danışmanlığı kapsamında işletmelerin mevcut enerji tüketimlerinin, enerji haritalarının
çıkartılması ve enerji tasarrufu yapılacak noktaların tespit edilerek iyileştirmelerin yapılmasının sağlanması
(energy consumption management services) hizmetini veriyoruz. Bu çalışma aynı zamanda işletmenin ISO
50001 sertifikası alması için de gerekli hazırlıkları kapsamaktadır.

  1. Enerji Tüketim Noktaları,
  2. Proses Bazlı Enerji Tüketim Haritası,
  3. Parametreler, Çevresel Koşullar, Regresyon analizi,
  4. Sanayi Enerji Etüdü Raporu,
  5. Önceliklendirilmiş İyileştirme Raporu,