İşletmenizin mevcut durumu analiz edilerek teknik, mali ve çevresel açıdan sürüdürülebilir bir Stratejik Plan Yol Haritası oluşturuyoruz. Bu harita mevcut durumdan hedeflenen noktaya optimum yolla ulaşacak şekilde kendini sürekli güncelleyen sonuçları, riskleri ve gelişimi takip eden rakipleri, bölge gelişmelerini sürekli izleyen ve raporlar dahilinde firmanın karar destek mekanizmasına katkı sağlayan, yol gösteren, rehberlik eden bir yapıdır. İnsan, Makine ve Zaman kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi işidir.

İnsan Kaynakları Stratejik Yönetim Danışmanlığı

İnsan kaynakları stratejik yapılandırma hizmeti ile tüm işletme çalışanlarının şirket vizyonu ve stratejik hedeflerine uygun çalışmalarını sağlıyoruz. Bu sayede işletmelerde çalışan memnuniyeti sağlanarak işletmelerin kurumsallaşmasına katkı sağlıyoruz. Bu da yine müşteri memnuniyetine katkı sağlayarak işletmenin satışlarına olumlu yansımaktadır. Bununla birlikte aile şirketlerinde de dağılmanın önüne geçebilecek bir çalışma olan aile anayasasının oluşturulması çalışmaları da yapılmaktadır.

Anahtar Teslim Fabrika

Kaynaklarını etkin, verimli bir şekilde kullanan anahtar teslim fabrikalar kuruyoruz. Fabrikaların baştan iyi bir planlama ile düzgün bir layout ve dengeli birer hat tasarımları ile işletme sahiplerinin deneme/yanılma
masraflarının önüne geçiyoruz.

Fabrika / Tesis / işletme Süreç İyileştirme

Toplam Ekipman Etkinliği (Overall Equipment Efficiency Service) ile Mevcut fabrikaların/işletmelerin daha etkin, verimli çalışabilir düzeye getirilmesi, maliyetlerin düşürülerek verimliliğin artırılmasını sağlıyoruz. Bir başka ifadeyle işletme içerisindeki tüm süreçleri yalınlaştırıyoruz.

  1. Üretim Ekipman Etkinliği
  2. Tedarik Zinciri Yönetimi
  3. Fabrika Yerleşim Optimizasyonu
  4. ERP Modernizasyon
  5. Süreç İyileştirme