Bir işletmenin önündeki yol haritasına göre beklenen hedeflerinin dikkate alınarak bütün ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde incelenmesi ile alınan karardır. Bu kararın çerçevesinin çizilmesi, üretim yatırım kapasitesinin belirlenmesi, çalışanlara yönelik ihtiyaçlar, bina-inşaat, altyapı ve makine planlamasının  her birini profesyonelce ele alma ve hepsine birden bütüncül bakarak yönetilmesi işidir. Bununla birlikte yeni ürün geliştirilmesi, Ar-Ge ve tasarım planlamasının da yapılarak işletmenin stratejilerine uygun adımların bir bütün olarak yönetilmesi ile bu yatırım için finansman ve devlet desteklerinin sağlanması da bu planlamada ele alınması gereken başlıklardır.

Enerji Yönetim Danışmanlığı

Enerji Yönetimi Danışmanlığı kapsamında işletmelerin mevcut enerji tüketimlerinin, enerji haritalarının
çıkartılması ve enerji tasarrufu yapılacak noktaların tespit edilerek iyileştirmelerin yapılmasının sağlanması
(energy consumption management services) hizmetini veriyoruz. Bu çalışma aynı zamanda işletmenin ISO
50001 sertifikası alması için de gerekli hazırlıkları kapsamaktadır.

  1. Enerji Tüketim Noktaları,
  2. Proses Bazlı Enerji Tüketim Haritası,
  3. Parametreler, Çevresel Koşullar, Regresyon analizi,
  4. Sanayi Enerji Etüdü Raporu,
  5. Önceliklendirilmiş İyileştirme Raporu,