Hizmetlerimiz

Stratejik Planlama ve Yönetim


• Stratejik Planlama

- Mevcut Durum Analizi

- SWOT Analizi / Paydaş Analizi / Sektör Analizi / Pazar Analizi

- Vizyon, Misyon, Değerler, Politikalar, Amaçlar, Hedefler

- Gelir / Gider Bütçesi, Bütçe Takip Raporları, Finansal Raporlar

- Şirket Anahtar Performans Ölçütleri, Kurumsal Performans Yönetimi

- Kurumsallaşma

- Kuşak geçiş sorunları ve Aile Anayasası

•Üretim ve ve Mühendislik Yönetimi

- Mevcut Durum Analizi

- OEE (Toplam Ekipman Etkinliği)

- Kaynak Planlaması

- Süreç analizi / haritalama / iyileştirme

- Toplam Verimli Bakım

- 6 Sigma, Kaizen Sürekli İyileştirme Sistemi

- Üretim Yönetim Hedeflerinin Ana Hedeflerle İlişkilendirilmesi

- Kalite Yönetim Sistemi güncellemeler

• Müşteri Yönetimi

- Mevcut Durum Analizi

- Müşteri İlişkileri Sürecinin Tasarımı

- Müşteri İlişkileri Eğitimi

- Müşterilerle Stratejilerin Oluşturulması ve Gözden Geçirilmesi

- Müşteri beklenti ve algılamalarının ölçümü

- Müşteri Yönetim Hedeflerinin Ana Hedeflerle İlişkilendirilmesi

- Kalite Yönetim Sistemi güncellemeler

• Eğitimler

- Yönetim

- İnsan Kaynakları

- Kurumsal ve Kişisel Gelişim

- Pazarlama ve Satışı

Detaylar


Yatırım Planlama


• Finansal Yönetim

- Yıllık kar planı geliştirme / inceleme

- Yıllık gelir ve hedef tanımlama

• Proje Yönetimi

- Yatırım Fizibilitesi Hazırlama

- Yatırım inşaat projeleri ve inşaatın yönetimi

- Fabrika relokasyonu ve devreye alınması

- Proje bütçeleme

- Proje personel ve ihtiyaç planlaması

- Proje izleme maliyet takibi

- Proje formlarının geliştirilmesi

• Maliyet Analizi

- Bütçe süreçleri uyumu

- Raporlama ve analiz

• Vergi Yönetimi

- Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi

- Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işle üzerinden alınan vergiler

- Vergi stopajı

- Yatırım teşvikleri

- Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler

- Uluslararası vergi anlaşmaları

- Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması

- Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri

- Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi

- Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları

Detaylar


Markalaşma ve Dijital Kimlik


• Kurumsal Kimlik

- Logo, web sitesi, ambalaj, iç çevre ve dış çevre görselleri, antet, zarf, dosya, sertifikalar, yayınlar, kataloglar, bayraklar, promosyon ürünleri vs’nin marka imajına etkisi ve tasarımı

- Politikalar ve prosedürler el kitabı hazırlanması

• Dijital Kimlik

- Dijitalleşme olgusu

- Dijital sistemlerin kurgulanması

- Kimlik ve kayıtların veri olarak takibi

• Markalaşma

- Marka Stratejisi

- Pazar Araştırması

- Hedef Müşteri Kitlesi Eğilimleri

- Marka Konumlandırma ve Tutundurma

- İletişim, İçerik ve Pazarlama Stratejisi

- Marka Yönetimi Raporları, Ana Pazar ve İkincil Pazar Raporları

Detaylar


Devlet Destekleri ve Belgelendirme


• Tescil ve Patent

- Marka tescil ve takibi

- Patent tanım ve süreç yönetimi

- Marka ve patent koruma takibi

• Kalite Sertifika

- Kalite Belgelendirme

- Kalite Süreç Yönetimi

• Destek ve Proje Hazırlama

- Avrupa Birliği Destekleri

- Ekonomi Bakanlığı Destekleri

- KOSGEB Destekleri

- Kırsal Kalkınma Destekleri

- Tübitak Destekleri

- Yatırım Teşvik Belgesi

Detaylar

parallax background
 

Talu Danışmanlık dan aldığınız hizmetlere süreç ve evrak takibini E-INOSTRA ile takip edebilirsiniz.

E-INOSTRA

99%

Ortak hedeflere ulaşabilme...


  • Hedeflerinize ölçeklenebilir değerler ile ulaşırsınız.99%
 

"Başlanılan yola eşlik edenler o yolda hizmetlerini kattıkça hedefe ulaşmak kolaylaşır ."
-Ben Klanh-


Tercihleri ile bizi şereflendirdiler , kazandıkları başarılar ile haklılıklarından memnun oldular...